Google+ Start   |   E-mail   |   Newsletter:

polityka prywatnosci aplikacji mobilnej otp2sms

Polityka prywatności aplikacji mobilnej OTP2SMS - hasła jednorazowe

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej "OTP2SMS - hasła jednorazowe" (dalej "aplikacja"). Mirosław Kardaś, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ATNEL z/s w Szczecinie, przy ul. Uczniowskiej 5A, NIP: 9551115962 (dalej "Organizator"),  traktuje ochronę prywatności w Internecie Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej "OTP2SMS - hasła jednorazowe" za pośrednictwem Google Play store priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.

2. Aplikacja "OTP2SMS - hasła jednorazowe" jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem:

- w przypadku urządzenia mobilnego z systemem Android z Google Play store ;

3. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem Android oraz połączenia urządzenia mobilnego z Internetem. Niektóre funkcjonalności aplikacji wymagają także umożliwienia wysyłania, odbierania i przeglądania wiadomości SMS, dostępu do kontaktów znajdujących się w telefonie, dostępu do systemu plików w telefonie, dostępu do wykonywania i przerywania połączeń głosowych. Uprawenienia wymagane do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności aplikacji podano niżej:

  •        PERMISSION_READ_SMS
  •        PERMISSION_SEND_SMS
  •        PERMISSION_RECEIVE_SMS
  •        PERMISSION_READ_CONTACTS
  •        PERMISSION_CALL_PHONE
  •        PERMISSION_PROCESS_OUTGOING_CALLS
  •        PERMISSION_READ_EXTERNAL_STORAGE

Celem wykorzystania aplikacji dostępnej w Google Play Store w wersji DEMO Użytkownik nie musi podawać żadnych danych osobowych. Aplikacja w tej wersji posiada ograniczenia co do limitów wykorzystania wiadomości SMS, wysłanych oraz odebranych. Ograniczenia dotyczą również długości wiadomości SMS, do której także dodawany jest fragment informacji z poziomu programu.

4.  Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji DEMO. Ewentualne przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie w celu realizacji umowy i dotyczyć wyłącznie danych podanych przez Użytkownika na etapie zakupu dodatkowej licencji umożliwiającej zamianę programu DEMO na pełną wersję  i odbywa się w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Administratorem Danych Osobowych jest Mirosław Kardaś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "ATNEL" z/s w Szczecinie, przy ul. Uczniowskiej 5A. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom współpracującym z Organizatorem, w celu realizacji umowy tj. przewoźnikom i na potrzeby rozliczeniowe. Użytkownicy podający swoje dane osobowe jedynie podczas dokonywania zakupu pełnej licencji w sklepie internetowym www.sklep.atnel.pl, mają prawo do wglądu do tych danych, ich poprawiania, żądania uaktualnienia, usunięcia czy zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania.

6. W zależności od platformy mobilnej, aplikacja może uzyskać dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym podanych w punkcie nr 3

- Uprawnienia wymagane są do realizacji podstawowych funkcjonalności programu takich jak: odbieranie wiadomości SMS, wysyłanie wiadomości SMS, Odczyt książki adresowej z telefonu celem przekazania jej do programu na komputer PC do programu o tej samej nazwie OTP2SMS. Oprogramowanie na Androidzie potrzebuje dokonywać również zapisu plików roboczych i stąd konieczny jest dostęp do pamięci telefonu. Komplet aplikacji na telefon i komputer PC umożliwia również nawiązywanie rozmów głosowych i ich rozłączanie, regulację siły głosu czy też przejmowanie kontroli nad stanem usypiania telefonu, celem długotrwałego działania w tle.

- Aplikacja nie usuwa żadnych wiadomości SMS z systemu, zaś wiadomości SMS wysyłane z poziomu PC poprzez aplikację na telefonie, są również zapamiętywane w telefonie i nie są usuwane.

Aplikacja nie przesyła żadnych danych do producenta, jedynie w trakcie aktywacji pełnej wersji po zakupie licencji, pobiera ze strony www.atnel.pl plik licencyjny i zapisuje go w telefonie w ramach aplikacji.

7. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności proszę nie instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

8. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Google Play store oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Google Play store.

ikona Strona główna ikona O nas ikona Wydawnictwo ikona Elektronika ikona Oprogramowanie ikona Kursy ATNEL ikona Nowości ikona SKLEP ikona FORUM ikona Kontakt ikona Polityka Prywatności Cookie

ATNEL Nowoczesne Rozwiązania - programowanie AVR w C | pisanie programów dla AVR | pisanie programów ATmega | pisanie programów dla AVR | programowanie mikrokontrolerów |
mikrokontrolery AVR programowanie | programowanie w C mikrokontrolerów | programowanie ATmega | programy w C AVR
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie Stron Internetowych